Ylöjärvi hakee kielikokeiluun ja erityisopetusta vahvistetaan – perussuomalaisten valtuustoaloitteiden ansiosta

Perussuomalaisten työ kantaa hedelmää. Valtuustoaloite on hyvä tapa vaikuttaa asioihin.

Viime viikkojen aikana on keskusteltu niin valtuustosalissa, kuin Ylöjärven Uutisten sivuillakin, valtuustoaloitteiden tärkeydestä, niiden aiheuttamista kustannuksista sekä siitä, miten niiden avulla voi asioihin vaikuttaa. Perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä nämä aloitteet ovat tärkeä ja kustannustehokas tapa vaikuttaa kunnallisessa päätöksenteossa. Esimerkkinä toteutuneista valtuustoaloitteista mainittakoon ryhmällemme tärkeät asiat kuten, erityisopetukseen panostaminen ja vapaaseen kielikokeiluun hakeminen.

Erityisopetukseen oli kaivattu lisäresursseja jo pitkään ja ryhmämme reagoi asiaan viime vuoden kesäkuun valtuuston kokouksessa. Olimme Ylöjärven Perussuomalaisten valtuustoryhmässä tuolloin huolissamme sen hetkisen erityisopetuksen määrästä ja saatavuudesta Ylöjärvellä. Mielestämme erityisopetus oli jäänyt liian vähälle huomiolle ja oli selkeä tarve kartoittaa ja lisätä erityisopetusta, jotta joka koululla olisi tarvittavat opetuksen keinot käytettävissä. Käytäntönä oli usein se, että kaikki oppilaat laitettiin normaaliluokkiin, jolloin mm. hitaammin kehittyvät ja ylivilkkaat oppilaat eivät pysyneet opetuksessa mukana. Tämän seurauksena yksi tai kaksi oppilasta voivat sitoa opettajan rajallisesta ajasta niin paljon, että muun luokan oppiminen kärsii. Siihen ei mielestämme ollut ratkaisuna luokkakoon pienentäminen, vaan erityisopetukseen ohjaaminen. Erityisopetuksessa nämä oppilaat tulisi mielestämme huomioida kehityksensä mukaisesti, jotta oppimistulokset saataisiin maksimoitua. Samalla normaaliluokan opetustahti säilyisi ja kaikki saisivat tasapuolisen huomion. Tämä edesauttaisi useamman nuoren peruskoulusta läpi paremmalla menestyksellä sekä auttaisi jatko-opintoihin pääsemisessä. Se puolestaan tukisi työllistymistä ja kaupungin taloutta pidemmällä aikajänteellä.

Tämän valtuustoryhmämme aloitteen johdosta kaupunginvaltuusto päätti joulukuun talousarviossa palkata kaksi erityisopettajaa lisää Ylöjärvelle.

Vapaa kielivalinta on ollut valtuustoryhmämme tavoitteena jo vuodesta 2015, jolloin jätimme valtuustoaloitteen asiasta. Eduskunta hyväksyi saman vuoden keväänä ponsiesityksen alueellisista kielikokeiluista, kieltenopiskelun valinnaisuuden lisäämiseksi. Perusteina ruotsin kielen vapaaehtoisuudelle, olivat työelämän tarpeiden lisäksi myös mm. opiskelumotivaation lisääntyminen ja ruotsin kielen arvostuksen koheneminen.

Myös pirkanmaalaisille yrityksille laaja kielten osaaminen on tärkeää, kasvun ja työpaikkojen syntymisen kannalta. Esitimme, että koko maassa ennakkoluulottomista uudistuksistaan tunnettu, Ylöjärven kaupunki ryhtyy selvittämään mahdollisuutta toimia kielikokeilun pilottikuntana ja tulevan lainsäädäntötyön valtakunnallisena suunnannäyttäjänä.

Tämän valtuustoaloitteemme johdosta Ylöjärvi on jättänyt viime viikolla opetushallitukselle hakemuksen osallistumisestaan vapaan kielivalinnan kokeiluun. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että oppilas voisi halutessaan valita pakollisen ruotsin kielen tilalle esimerkiksi saksan, ranskan, espanjan tai vaikkapa venäjän kielen, mikäli kyseisen kielen ryhmään tulisi riittävästi hakijoita.

Me, Ylöjärven Perussuomalaiset, jatkamme tulevaisuudessakin työntekoa tärkeiksi kokemiemme ja muutosta vaativien, yhteisten asioiden puolesta.

 

Tomi Saaristo, kaupunginvaltuutettu

Puheenjohtaja, Ylöjärven Perussuomalaiset

Julkaistu Ylöjärven Uutisissa 28.2.2018

 

Kirjoitettu 28.2.2018

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa