Ylöjärven Perussuomalaiset: Katuraitiovaunulinjan sijaan satsaukset suomalaisiin sähköbusseihin

Tiedote, Ylöjärvi 17.5.2017

Ylöjärven PS:n valtuutettujen Sami Savion ja Henrik Pajusen mielestä kaupungin tulisi satsata joukkoliikenteen kehittämisessä Tampereelta Ylöjärvelle kaavaillun katuraitiovaunulinjan sijaan sähköbusseihin ja tehdä päätökset tulevaisuuden joukkoliikenneratkaisuista siten, että ne mahdollistavat toimivan työmatka- ja asiointiliikenteen ilman tämän hetkistä massiivisten virheinvestointien riskiä.

– Mikäli kaupunki kuitenkin päättää ”sijoittaa” lähivuosina useita kymmeniä miljoonia euroja velkarahaa raitiotiehen, on uusiin tekniikoihin siirtyminen tulevaisuudessa hidasta, kallista ja erittäin työlästä. Ellei jopa mahdotonta, Henrik Pajunen perustelee Perussuomalaisten esitystä.

Joukkoliikenteen trendi on sähköbusseissa

Yleinen trendi Suomessa ja muuallakin Euroopassa on se, että sähköbussit yleistyvät lähivuosina nopeasti. Ranskassa on esimerkiksi linjattu, että vuonna 2025 kaikista busseista 80 %:a on sähköbusseja.

– Siksi sitoutuminen, tällä hetkellä kymmeniksi vuosiksi selvästi vanhentuvaan raitioliikenne-liikkumismuotoon on Ylöjärven päättäjiltä äärimmäisen riskialtista ja lyhytnäköistä sähköbussitekniikan kehittyessä ja käytön yleistyessä koko ajan harppauksilla eteenpäin, toteaa Pajunen.

Ylöjärvi joukkoliikenteen trendiin mukaan

Ylöjärven kannattaa ehdottomasti turvata joukkoliikenteen edellytykset koko laajan kaupunkimme alueella. Sähköbussikaluston lisääminen ja tarvittaessa uusien bussikaistojen rakentaminen Ylöjärven ja Tampereen välille joukkoliikennettä hyödyntävän väestömäärän kasvaessa, olisi ylöjärveläisille veronmaksajille raideliikenteen sijaan kaikissa kaupunginosissa joustavampaa, kustannustehokkaampaa ja käytännönläheisempää, ei vain Tampereen lähialueilla.

Savion ja Pajusen mielestä Ylöjärven joukkoliikenneratkaisuksi sopisi tässä tilanteessa erinomaisesti esimerkiksi Pirkanmaalla valmistettavat kotimaiset Linkker-sähköbussit. Ne tarjoaisivat Ylöjärvelle kaavailluille katuraitiovaunutielle erittäin toimivan vaihtoehdon ja loisivat samalla työpaikkoja kotimaan sähköbussiteollisuudelle.

– Ylöjärven kaupunkistrategia on tietenkin vain suunnannäyttäjä, ei oikeudellisesti sitova asiakirja. Emme kuitenkaan pidä tarpeellisena sitä, että kaupunki tekee strategisen päätöksen, jolla se vähintäänkin psykologisesti sitoutuu raitiotiehen, jonka toimivuudesta ja matkustajamääristä meillä ei ole vielä tässä vaiheessa mitään käytännön tietoja, toteaa Savio.

Perussuomalaisten esitys kaatui lopulta äänin 38-12. Perussuomalaisten ryhmän (Henrik Pajunen, Sami Savio, Tomi Saaristo, Mauri Heiska, Toni Kolehmainen ja Hannu Ruuska) lisäksi muutosesityksen puolesta äänesti Keskustan seitsemästä valtuutetusta kuusi valtuutettua.

Perussuomalaiset tekivät myös viime valtuustokaudella vastaesitykset kaupungin ratikkamyönteisiin ennakkolinjauksiin, mutta nämä esitykset kaatuivat pääosin Kokoomuksen ja Demarien vastustukseen.

– Työ veronmaksajien rahojen puolustamiseksi jatkuu. Tämä oli vasta esinäytös tulevalle taistelulle Ylöjärven katuraitiovaunutien jatkamista vastaan, perussuomalaisten valtuustoryhmä linjaa.

Lisätietoja:

Valtuutettu, Henrik Pajunen, 050 493 4371

Kirjoitettu 18.5.2018

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa