Ylöjärven Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma 2017 ja vaalitapahtumat

Kuntavaalit lähestyvät ja tulemme näkymään aktiivisesti kentällä. Sivuiltamme voit seurata tapahtumia joissa olemme mukana. Tapahtumapäiviä lisätään sitä mukaa kun niitä varmistuu. Tule rohkeasti haastamaan ja keskustelemaan kuntavaaliehdokkaidemme kanssa!

Ylöjärven Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma 2017 on myös julkaistu:

YLÖJÄRVEN PERUSSUOMALAISET – KUNTAVAALIOHJELMA 2017:

Päätöksenteosta avointa ja läpinäkyvää

Vastustamme mallia, jossa päätökset valmistellaan pienissä kabineteissa ja heitetään pöytään ota tai jätä – periaatteella. Perussuomalaisten lähtökohta on ensisijaisesti se, että päätöksenteon tulee olla avointa ja läpinäkyvää kaikille. Asiaan onkin tullut positiivinen muutos kuluvalla valtuustokaudella, jolla olemme olleet vahvasti mukana edistämässä asiaa. Asioiden hoitoon on tullut pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Demokraattisesti valittujen luottamushenkilöiden vaikutusvalta on kasvanut olennaisesti. Haluamme edistää myös sitä, että kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon vahvistetaan jatkossa ja asukkaita kuunnellaan enemmän.

Toimivat palvelut kaikille kuntalaisille

Ylöjärvi on pinta-alaltaan suuri kaupunki ja kaikkien asukkaiden tarpeet tulee huomioida. Lähtökohtamme on se, että toimivien peruspalveluiden pitää olla kaikkien saatavilla, asuinpaikasta riippumatta. Haja-asutusalueiden alasajo ja autioittaminen täytyy lopettaa. Peruspalvelut kuuluvat kaikille. Palveluita on kehitettävä kustannustehokkaasti.

Vastuullinen taloudenpito

Velkaantuminen on saatu taitettua tällä valtuustokaudella, mutta vielä on paljon tehtävää. Haluamme jatkaa vastuullista taloudenpitoa myös tulevalla valtuustokaudella. Emme kannata veronkiristyksiä ja haluamme säilyttää verotuksen kohtuullisella tasolla. Investoinneissa tulee olla realistinen, ja tämä koskee myös ratikkapäätöstä.

Yrittäminen

Haluamme omalta osaltamme olla edistämässä Ylöjärven näyttäytymistä yrittäjäystävällisenä kaupunkina. Pienet ja keskisuuret sekä perheyritykset on nostettu kaupunkistrategian keskiöön. Ylöjärven työllisyystilanne on parantunut merkittävästi viimeisen vuoden aikana, mutta yrittämisen edellytyksiä on kehitettävä edelleen. Yrityksille pitää saada joustavammat mahdollisuudet tontin hankintaan. Kaavoittamisessa tulisi huomioida yritysten tarpeet sekä parantaa vuokratonttien tarjontaa. Uusille yrityksille pitäisi myös tarjota enemmän houkuttimia, esim. ensimmäisinä vuosina alennusta vuokratonttien hintoihin. Neuvontapalveluita tulee tarjota kustannustehokkaasti.

Rakentaminen ja kaavoitus

Rakennusjärjestyksessä on saatu helpotettua rakentamisen edellytyksiä. Kaavoituksen ja maankäytön on tuettava kaupungin tervettä kehitystä. Asuntojen ja yritysten rakennustoiminnalle ei saa asettaa esteitä. Asenteen pitää olla kannustava ja mahdollistava. Kaupunkimme on pinta-alaltaan suuri. On tärkeää, että kaikkea ei keskitetä vain keskusta-alueelle, sillä elämää on muuallakin. Tämä edellyttää myös sitä, että pystymme tarjoamaan toimivat peruspalvelut myös haja-asutusalueilla asuville asukkaille.

Kunnalliset maahanmuuton houkuttimet pois

Kunnallistasolla päätetään myös monelta osin siitä, mitkä ovat maahanmuuton vaikutukset lähiympäristöösi: Perustetaanko naapurustoosi uusia vastaanottokeskuksia turvapaikanhakijoille, pyritäänkö estämään Ruotsin mallisten turvattomien maahanmuuttajalähiöiden synty, annetaanko maahanmuuton pidentää vuokra-asuntojonoja ja rasittaa kuntasi taloutta, miten suhtaudutaan ulkomaalaisiin kerjäläisiin, päätetäänkö antaa joitain palveluja myös paperittomille maahanmuuttajille jne. Me perussuomalaiset haluamme pitää huolen siitä, että maahanmuuton kustannukset pidetään kurissa Ylöjärvellä ja kaupunkimme pysyy jatkossakin turvallisena.

Panostus tulevaisuuteen jo varhaiskasvatuksessa

Turvallisuus on taattava päiväkodeissa ja kouluissa. Perusturvan henkilöstömäärä on nostettava ajan tasalle. Muuttovoittoinen kuntamme tarvitsee lisää resursseja perusturvaan sekä perusopetukseen. Jokaiselle lapselle on taattava rauhallinen opiskeluympäristö, tuen tarve huomioon ottaen. Laadukasta varhaiskasvatusta tulee jatkaa koko kunnan alueella sekä koulujen ja oppilaiden eriarvoistuminen pysäyttää.

Eläkeläiset ja vanhukset

Väestö ikääntyy ja Ylöjärven on varauduttava tähän omalta osaltaan. Voimavaroja on suunnattava aktiiviseen vanhustyöhön, jolla ehkäistään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Yksin asuvat vanhukset on pyrittävä saamaan mukaan erilaisiin tapahtumiin ja kaupungin tarjoamiin tilaisuuksiin. Kuljetuspalveluja ja niiden markkinointia on kehitettävä, sillä kaikki eivät omista autoa tai pysty käyttämään joukkoliikennettä. Ikäihmisiä on opastettava myös netin ja sähköisten palvelujen käytössä. Hyvä esimerkki uusista ideoista on Siivikkalassa käynnistynyt Perussuomalaisten alulle panema Porinapiiri, jossa yhteistyötä tekevät seurakunta, kaupungin vanhustyö ja vapaaehtoistoimijat.

Kulttuuri

Ylöjärven tehtävänä on huolehtia myös kaupunkilaisten viihtyvyydestä, jotta kaupunki on mukava paikka asua ja elää.
Hyvin hoidetut kulttuuripalvelut edistävät Ylöjärvellä viihtymistä. Runsas kulttuuri- ja konserttitarjonta sekä kirjastotoimi ovat sivistyksen kivijalkoja, joihin kannattaa panostaa. Myös tasokkaat liikuntapalvelut tavoittavat laajan joukon
kaupunkilaisia. Hyviä esimerkkejä eteenpäin menosta ovat muun muassa pääkirjasto Leijan aukiolo sunnuntaisin sekä Eppu Normaalin patsashanke.

Kirjoitettu 8.3.2017

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa