Ylöjärven Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma 2021

Avointa ja rehellistä päätöksentekoa –
Ylöjärven Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma 2021

VASTUULLINEN TALOUDENPITO – YLÖJÄRVI EI TARVITSE RATIKKAA

Vastuullinen taloudenpito kuuluu päättäjien tärkeimpiin tehtäviin. Sen avulla saamme turvattua laadukkaat peruspalvelut kuntalaisille. Veronkorotuksilla ei kaupungin taloutta paikata, vaikka moni puolue pitääkin kuntalaisten jatkuvaa kurittamista veroja kiristämällä ratkaisuna ongelmiin. Kaupungilla on vain rajallinen määrä rahaa käytössään. Taikaseinää ei ole.

Asiat tulee laittaa tärkeysjärjestykseen. Jatkuva rahan lappaaminen järjettömiin hankkeisiin täytyy lopettaa. Ylöjärvi ei tarvitse kulttuuritaloa tai kallista ratikkaa, joka hyödyttäisi ainoastaan murto-osaa kuntalaisista ja josta kaikki joutuisivat maksamaan. Sitä päivää emme tule näkemään kun ratikka kolistelee täpötäysillä vaunuilla pitkin Ylöjärven raittia. Kaupunkimme ei pidä ajaa kaasu pohjassa seinään ja ylivelkaantua muutaman poliitikon kalliin unelman takia. Perussuomalaiset ovat puolustaneet veronmaksajien rahapusseja pitkäjänteisesti jo vuosikausia, yrittämällä estää ratikan laajentumisen Ylöjärvelle. Taistelu kuntalaisten eteen tulee jatkumaan edelleen.

Ylöjärvi on pinta-alaltaan suuri kaupunki. Oma auto on monelle ihmiselle välttämätön jo pelkästään työssäkäynnin kannalta. Ihmisiä ei saa rangaista siitä, että he käyvät töissä. Sujuva tieverkosto on turvattava. Tarvitsemme myös toimivan joukkoliikenteen, mutta ratikka ei ole ratkaisu siihen. Lähijunaliikennettä tulee kehittää. Lisäraiteen rakentamisella ja kaavoituksella saamme nopeamman keskustayhteyden, eikä meidän tarvitse katsella tyhjinä kulkevia raitiotievaunuja, jonka jokaisesta tyhjästä istumapaikasta maksaisimme.

LAPSET JA IKÄIHMISET

Kaupungin päiväkodit ja koulut on pidettävä hyvässä kunnossa ja niiden tarvetta tulee kartoittaa jo hyvissä ajoin, koska Ylöjärvi on perheystävällinen kaupunki. Kyläkouluja ja päiväkoteja ei saa lakkauttaa liian pieniin lapsimääriin ja liian suuriin kustannuksiin vedoten, sillä jokaiselle perheelle kuuluu inhimilliset matkat kouluihin ja päiväkoteihin. Lapsille on turvattava turvalliset koulutiet mm. rakentamalla lisää kevyen liikenteen väyliä. Kiusaamiseen on puututtava ankarammalla kädellä ja aikuisten auktoriteetti palautettava. Turvallinen oppimisympäristö kuuluu jokaiselle lapselle ja aikuiselle. Henkilökunnan työhyvinvoinnista ja jaksamisesta tärkeässä työssään tulee huolehtia.

Syrjäytymisen estäminen on aloitettava ja hyvissä ajoin. Ohjattua harrastustoimintaa nuorille on lisättävä, esimerkiksi lisäämällä kaupungin ja vapaaehtoistyön välistä yhteistyötä.

Väestö ikääntyy ja Ylöjärven on varauduttava tähän omalta osaltaan. Voimavaroja on suunnattava aktiiviseen vanhustyöhön, jolla ehkäistään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Yksin asuvat vanhukset on pyrittävä saamaan mukaan erilaisiin tapahtumiin ja kaupungin tarjoamiin tilaisuuksiin. Kuljetuspalveluja ja niiden markkinointia on kehitettävä, sillä kaikki eivät omista autoa tai pysty käyttämään joukkoliikennettä. Jokaisella ikäihmisellä on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. Palvelukotipaikat on taattava hoitoa tarvitseville. Koti- ja omaishoitoon on myös panostettava, että voidaan taata kotona-asumisen mahdollisuus sitä haluaville.

HAJA-ASUTUSALUEET

Kuntalaisia ei saa pisteyttää sen mukaan missä he asuvat. Tasapuolinen kohtelu kuuluu kaikille kuntalaisille asuinpaikasta riippumatta. Elämää on kaupungintalon rappusten ulkopuolellakin. Toimivat peruspalvelut on turvattava ja niitä on kehitettävä kustannustehokkaasti. Päiväkotien ja koulujen alasajot täytyy lopettaa. Turvalliset tiet ja kevyen liikenteen väylät pitää saada kuntoon.

YRITYSMYÖNTEISYYS

Haluamme omalta osaltamme olla edistämässä Ylöjärven näyttäytymistä yrittäjäystävällisenä kaupunkina. Yrittämisen edellytyksiä on kehitettävä edelleen. Yrityksille pitää saada joustavammat mahdollisuudet tontin hankintaan. Kaavoittamisessa tulisi huomioida yritysten tarpeet sekä parantaa vuokratonttien tarjontaa. Uusille yrityksille pitäisi myös tarjota enemmän houkuttimia, esimerkiksi helpotuksia vuokratonttien hintoihin ensimmäisten vuosien ajoiksi.

TURVALLINEN YLÖJÄRVI

Ylöjärvi on turvallinen kaupunki. Meillä ei ole vielä suurten kaupunkien ongelmia mm. slummiutumisen tai maahanmuuton tuomien lieveilmiöiden myötä. Kaupunkimme ei tarvitse hätämajoitustiloja tai vastaanottokeskusta kun seuraava siirtolaiskriisi tulee. Kuntalaisten turvallisuus menee kaiken edelle. Pidetään Ylöjärvi turvallisena ja hyvänä paikkana asua.

AVOINTA JA REHELLISTÄ PÄÄTÖKSENTEKOA

Päättäjät saavat valtakirjansa kuntalaisilta. Kaikenlainen suhmurointi yhteisten etanalautasten äärellä kulisseissa murentaa kuntalaisten käsitystä demokratiasta. Päätöksenteon tulee olla avointa, rehellistä ja läpinäkyvää. Hyvä päättäjä noudattaa näitä arvoja ja ottaa päätöksissään kuntalaisten edun huomioon. Kuntalaisten osallistamista päätöksentekoon tulee vahvistaa. Suurista asioista päätettäessä voitaisiin esimerkiksi järjestää kunnallisia kansanäänestyksiä, että saadaan kuntalaisten enemmistön mielipide huomioitua.

 

Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5. – 8.6.2021

Ennakkoäänestys ulkomailla 2.-5.6.2021

Vaalipäivä 13.6.2021

Kirjoitettu 31.5.2021

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa