Ylöjärvi pääsi mukaan kielikokeiluun – Sami Savio

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 19.3. viidelle kunnalle kokeiluluvan pakollisen ruotsin opetuksen korvaamiseksi jollain muulla kielellä peruskoulun kuudennesta luokasta alkaen. Vaikka vapaaehtoinen kielikokeilu supistui valitettavan pienimuotoiseksi, on luvan saaneiden kaupunkien joukossa myös Ylöjärvi ainoana kuntana Pirkanmaalta.

Kokeiluun pääseminen korostaa entisestään Ylöjärven valtakunnallisestikin tunnustettua kehittymishalua ja -kykyä. Erityiskiitos kuuluu sivistysjohtaja Matti Hurstille, joka on jo vuosia kehittänyt Ylöjärven opetus- ja kulttuurikenttää hyvään suuntaan. Oma myönteinen vaikutuksensa lienee ollut myös Perussuomalaisten valtuustoryhmän jo keväällä 2015 tekemällä, kielikokeiluun osallistumiseen tähdänneellä valtuustoaloitteella.

Valtio korvaa opetuksen järjestäjille 95 prosenttia kokeilun aiheuttamista kustannuksista. Kokeiluluvan myöntämisen jälkeen on kuntien vuoro tiedottaa asiasta kokeilun piiriin kuuluville oppilaille ja heidän vanhemmilleen, jotka tekevät lopullisen päätöksen kielikokeiluun osallistumisesta.

Kielikokeilun tulosten perusteella on tarkoitus muodostaa selkeä ja tutkimustietoon perustuva käsitys valinnanvapauden vaikutuksesta oppimistuloksiin, samoin tulevista kielilainsäädännöllisistä toimenpiteistä todellisen kielivapauden saavuttamiseksi. Oikea-aikainen ja kattava tiedotus on nyt avainasemassa kokeiluun osallistuvissa kunnissa. Luotan myös tältä osin Ylöjärven viranhaltijoiden osaamiseen ja harkintakykyyn.

Sami Savio

kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa