Ylöjärvellä ei kunnioiteta lautakuntien päätöksiä – Tomi Saaristo

Ylöjärvellä on alkuvuoden aikana törmätty jo kaksi kertaa tilanteeseen, jossa kaupunginjohtaja käyttää otto-oikeuttaan lautakunnan päättämään asiaan. Otto-oikeus tarkoittaa, että kaupunginjohtaja voi oman mielensä mukaan hylätä lautakunnan päätöksen ja ottaa asian kaupunginhallituksen käsittelyyn. Lautakuntien jäsenet on nimetty demokraattisesti suoritetun kunnallisvaalin tuloksen perusteella suoritetuissa luottamuspaikkaneuvotteluissa. Näin siis toteutuu äänestäjien tahto ja heidän valitsemansa henkilöt päättävät monista asioista lautakunnissa.

Ensimmäisessä tapauksessa oli kyseessä Karhen koulupiirirajojen merkittävästä supistamisesta, jolloin oppilasmäärä putoaisi noin 30 oppilaaseen. Karhen koulua yritettiin lopettaa viime vuonna ponnekkaasti virkamiestaholta, siinä kuitenkaan onnistumatta. Edellinen lautakunta päätti, että näin ei tehdä. Tätä päätöstä ei kuitenkaan haluta kunnioittaa, koska tämän vuoden maaliskuussa koulutuslautakunta sai esityksen, jossa Karhen koulupiirirajoja pienennettäisiin olennaisesti ja osa oppilaista siirrettäisiin muihin kouluihin. Tästä olisi seurauksena oppilasmäärän pieneneminen ja oppilaskohtaisten menojen kasvaminen. Maalaisjärjellä ajateltuna seuraava askel olisi ollut yritys lopettaa koulu uudelleen vedoten pieneen oppilasmäärään ja oppilaskohtaisiin suuriin kustannuksiin. Koulutuslautakunta päätti 12.3.2013 äänin 11-0, että rajoja ei pienennetä ja oppilasalue säilyy entisellään. Monet vanhemmat ja koululaiset huokaisivat helpotuksesta. Kaupunginjohtaja ei kuitenkaan kunnioittanut tätä ratkaisua, vaan käytti otto-oikeuttaan kumoamalla lautakunnan päätöksen ja siirtämällä asian kaupunginhallituksen käsittelyyn. Perusteena otto-oikeuden käyttämiselle oli; Päätös on syntynyt vastoin esittelijän ehdotusta.

Toisessa tapauksessa oli kyse Teknisessä lautakunnassa 26.3.2013 esillä olleesta asiasta, jossa esitettiin kuuden luistinradan sekä joidenkin latuosuuksien talvikunnossapidon lopettamista ensi talvesta lähtien, (vuosisäästö olisi noin 600e/luistinrata). Tein asiasta lautakunnan kokouksessa vastaesityksen, jossa esitin nykyisen tason säilyttämistä. Äänestyksen jälkeen päätökseksi tuli äänin 7-2, että taso säilytetään nykyisellään, esitykseni mukaisesti, talven 2012-2013 tasolla. Hämmästykseni oli suuri, kun sain tietää, että kaupunginjohtaja ei kunnioita tätäkään lautakunnan ratkaisua, vaan kumoaa päätöksen käyttämällä otto-oikeuttaan ja siirtää näin asian käsittelyn kaupunginhallitukselle. Perusteena otto-oikeuden käyttämiselle oli jälleen; Päätös on syntynyt vastoin esittelijän ehdotusta.

Ihmettelen suuresti, mihin lautakuntia enää tarvitaan, jos kaupunginjohtaja käyttää asemaansa tällä tavoin ja yrittää muuttaa päätöksiä oman mielensä mukaisiksi. Pitääkö hän lautakunnissa toimivia luottamushenkilöitä epäpätevinä päättämään kunnan asioista, toimiessaan edellä mainitulla tavalla?

Tomi Saaristo, valtuutettu (ps), Ylöjärvi

 

Lähde: 10.4.2013 Aamulehti

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa