Savio esittää valtion budjettirahoitusta Takamaan kevyen liikenteen väylän suunnitteluun ja rakentamiseen

Perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savio on tehnyt eduskunnassa talousarvioaloitteen Takamaan kevyen liikenteen väylän rahoittamiseksi Vastamäentien ja Saksitien välillä. Savio esittää kevyen liikenteen väylän suunnitteluun ja rakentamiseen 800 000 euron määrärahaa. Aloitteesta äänestetään joulukuussa.

Viljakkalantien varteen on rakennettu kevyen liikenteen väylää Ylöjärven Kauraslammelta Vastamäentien varteen asti sekä Saksimäentien risteyksestä edelleen Takamaan koulun editse. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Vastamäentien ja Saksitien välille tekisi kevyen liikenteen väylästä yhtenäisen ja mahdollistaisi koululaisten itsenäisen ja turvallisen liikkumisen alueella.

– Kyseisen tieosuuden varrella asuvista koululaisista monet kuljetetaan taksilla Takamaan koululle Viljakkalantien vaarallisuuden takia. Alueen lasten koulumatkojen turvallisuuden kannalta kevyen liikenteen väylän rakentaminen mainitulle välille olisikin ensisijaisen tärkeää, perustelee Savio esitystään.

Noin 3,8 km pitkän kevyen liikenteen väylän rakentaminen Vastamäentien ja Saksitien välille parantaisi muutoinkin yleistä liikenneturvallisuutta ja asuinviihtyvyyttä. Kevyen liikenteen väylän jatkaminen on ollut alueen asukkaiden pitkäaikainen toive.

Lisätiedot:
Sami Savio, 045 2608 308

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa