Säästöjä kohdennettava oikeudenmukaisesti – Tomi Saaristo

Viime viikkoina on keskusteltu ja uutisoitu voimakkaasti kaupungin toteuttamista säästöistä tälle vuodelle. Kipeimmin säästöt ovat kohdistuneet vanhuksiin ja lapsiin, heihin, jotka vähiten pystyvät itseään puolustamaan. Esillä ovat olleet sosiaalisin perustein myönnetyt taksikyytioikeudet eli taksisetelit ja mahdolliset omaishoidon tuen leikkaukset. Tämän vuoden alusta yli 80 vanhusta jäi ilman seteleitä, joiden avulla he ovat aiemmin käyneet harrastuksissa, ylläpitäneet sosiaalisia suhteitaan ja hoitaneet pakollisia kauppa- ym. asioita. Tällä säästöllä pyyhitään pöytää, kun puhutaan kaupungin vanhustyön strategiasta, jossa vanhusten selviytymistä olisi tuettava kaikin keinoin, koska se vähentäisi kallista laitosasumista.

Omaishoidon tuen leikkauksilla ei saavuteta mitään hyvää, eikä saada ainakaan säästöä aikaiseksi. Omaishoitajien arvokkaan työn ansiosta moni vanhus voi elää kotona pidempään, omassa tutussa ympäristössään. Näillä säästöillä vanhukset ajetaan laitoksiin ja seurauksena ovat kustannusten huima kasvu ja ennen kaikkea epäinhimilliset kärsimykset.

Viime viikon Ylöjärven uutisissa oli aiheesta kirjoitus, jossa kerrottiin erään henkilön elämän vaikeutumisesta taksisetelien poistumisen vuoksi. Kirjoituksessa mietittiin, että olisiko esimerkiksi joku laitehankinta voitu siirtää, jotta taksisetelit olisi voitu säilyttää. Mielestäni olisi.

Talousarviossa hyväksyttiin liikenneympyrän rakentaminen vanhan Kuruntien ja Viljakkalantien risteykseen, jonka kustannus kaupungille on noin 375 000 euroa. Lisäksi hyväksyttiin uuden kuorma-auton hankinta kaupungille, jonka hinta on noin 240 000 euroa. Valtuustoryhmämme esitti molempien edellä mainittujen hankintojen siirtämistä seuraaville vuosille, kuitenkaan saamatta riittävää kannatusta äänestyksissä. Mielestäni näitä hankintoja olisi voitu siirtää eteenpäin tuleville vuosille, jos ajatellaan sitä, mistä kaikesta nyt otettiin pois. Korostan, ettei minulla ole mitään liikenneympyröitä ja kuorma-autoja vastaan, mutta jos vaakakupissa painavat lapset ja vanhukset, käännyn näiden puoleen.

Samassa kokouksessa siunattiin myös urheiluseuroille jaettavien avustusten leikkaukset, minkä johdosta seuroissa harrastavien lasten vanhemmat joutuvat kaivamaan yhä syvemmältä rahapussin uumenista euroja lisääntyviin seuramaksuihin. Lisäksi kaupungin liikuntapuolelta vähennettiin yksi vakanssi, minkä johdosta useita luistinratoja ja latuja jää tästä talvesta lähtien hoitamatta. Esitimme molempien säästökohteiden hylkäämistä, saamatta äänestyksissä kuitenkaan riittävää tukea esityksiimme.

Näillä päätöksillä heikennettiin lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia. Kaikilla vanhemmilla kun ei ole taloudellisia resursseja kustantaa lastensa liikuntaharrastuksia urheiluseuroissa. Yleisillä liikuntapaikoilla on näin ollen suuri vaikutus monen lapsen liikunnan aloittamiseen, joka antaa pohjan koko elämän jatkuville terveellisille ja liikunnallisille elämäntavoille.

Investointien siirtämisellä tuleville vuosille ja osoittamalla nämä rahat nyt vanhuksille ja lapsille, olisi mielestäni voitu turvata vanhuksille omaishoidon jatkuvuus, taksisetelit kotona asuville vanhuksille, liikuntaseurojen avustukset sekä yleisten liikuntapaikkojen ylläpitäminen nykyisellä tasolla.

Eräässä kirjoituksessa viime viikon Ylöjärven uutisissa kerrottiin vasemmiston ehdottaneen tämän vuoden budjettiin prosenttiyksikön korotusta kunnallisveroon. Veroprosenttia nostettiin kuitenkin vain 0,75 %, mikä oli ryhmällemme ehdoton yläraja. Kirjoituksen mukaan, yhden prosentin korotuksella olisi voitu säilyttää niin omaishoidontuki, kuin taksisetelikorvauskin entisellä tasollaan. Kansalaiset ovat tekstin mukaan valmiita veronkorotuksiin, jos niiden avulla voidaan säilyttää kunnalliset palvelut hyvätasoisina. Nämä vieläkin isommat veronkorotukset olisivat toteutuessaan koskettaneet eniten juuri edellä mainitsemiani vähävaraisia ja heikompiosaisia kuntalaisia.

Jos asia olisi näin yksinkertainen, voisimme valtuustossa talousarviota päättäessämme vain todeta kaikki menotarpeet tulevalle vuodelle ja korottaa veroprosenttia surutta sen mukaan aina lisää ja lisää.

Kyse on säästöjen priorisoinnista ja arvovalinnoista.

Näin ollen olemmekin jättäneet tämän viikon maanantaina valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan sosiaalisin perustein myönnettyjen taksikyytioikeuksien pikaista palauttamista.

Niin, ja sitten oli vielä viime kesänä valtuuston ohi budjetin myöntämä 170 000 euroa uuteen keilakoneeseen. Maksoivat kuitenkin ”vain” noin 140 000 euroa. Keilaajiakaan vastaan minulla ei ole mitään, mutta…

 

Tomi Saaristo

Kaupungin valtuutettu (ps)

Ylöjärvi

 

 

Lähde: 2.3.2014 Ylöjärven Uutiset

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa