Alueiden tasapuolinen kehittäminen – Toni Kolehmainen & Henrik Pajunen

Hyvällä kasvu-uralla oleva Ylöjärven kaupunki pyrkii voimakkaasti laajentumaan ja yksi osa-alue tästä on Asuntilan ja Siivikkalan välinen alue. Molemmat kaupunginosat ovat haluttuja alueita joissa asunnot ja tontit ei jää myymättä. Hyvänä osoituksena tästä on Siivikkalassa myyntiin tulleet tontit joita oli 15 kappaletta ja joihin tuli 355 hakemusta.

Uusia alueita suunniteltaessa on hyvä huomioida, että monessa perheessä on kaksi autoa. Ratkaisu tähän on riittävät parkkeeraustilat jotka helpottaisivat myös talvikunnossapitoa kun autoja ei tarvitse pitää tien varsissa, joka voi aiheuttaa myöhemmin valituskierteen ja naapurisovun häiriintymisen sekä mahdollisesti myös pysänköintikieltomerkkien tulemiset.

Kaupunkilaisten kannalta on hyödyllistä kehittää Asuntilan ja Siivikkalan alueita Ylöjärven ollessa lapsiystävällinen ja omistusasumista suosiva kaupunki. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää jo tässä vaiheessa huomioida varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkotarpeet sekä tuoda ne riittävän varhaisessa vaiheessa MAPSTO-ohjelmaan.

Tieyhteys Siivikkalan ja Asuntilan välille on asuntilalaisten kannalta merkittävä asia. Tämä tulee kuitenkin toteuttaa niin, ettei siivikkalalaisten lasten ja nuorten koulutie vaarannu, mikä pystytään ratkaisemaan järkevällä tielinjauksella esimerkiksi Ilmarinjärventien varteen. Tällä ratkaisulla pääsisimme mahdollisesti myös eroon kyseisellä tiellä olevasta kavennuksesta.

Kaupungin kaavoituspuoli on nykyään hyvissä ja osaavissa käsissä aiemmin tapahtuneiden henkilövaihdosten jälkeen. Meillä on hyvässä muistissa Mäkkylän peltoalueista tarjottu kolminkertainen neliöhinta. Ostettavia alueita ei saa pakkolunastaa, vaan maanomistajien kanssa on neuvoteltava maakaupoista.

Nyt kun hyviin tuloksiin päässyt entinen kaupunginjohtaja Jarkko Sorvantokin on saatu raivattua pois ratikkakiimaisen poliittisen eliitin tieltä, virkamiehille on annettava suunnitteluvaiheessa työrauha, eikä heitä saa saattaa voimakkaan poliittisen ohjauksen kohteeksi jotta kokonaisuudesta tulee toimiva.

Päätöksiä on yhä tehtävä kuntalaisten etua ensisijaisesti ajatellen.

Toni Kolehmainen
kaupunginvaltuutettu
Teknisen lautakunnan jäsen, ps.

Henrik Pajunen
kaupunginvaltuutettu
Sivistyslautakunnan jäsen, ps.

Julkaistu Ylöjärven uutisissa 17.2.2021

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa