Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Ylöjärven kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 14.11.2022

Perussuomalaisten
valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Ylöjärven kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 14.11.2022, perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Inga-Mari Lehti

Arvoisa keskustelua seuraava yleisö, viranhaltijat, hyvät valtuutetut ja johtoryhmä.
Minä olen Inga-Mari Lehti, perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Ensi vuosi tulee olemaan haastava koko kuntakentälle. Hyvinvointialueet aloittavat vuoden alusta taloudelliselta takamatkalta ja siirtymävaiheen toimenpiteet tulevat rasittamaan kuntia todennäköisesti vielä alkuvuonna 2023.

Ylöjärven kaupungin suurin haaste on kaupungin elinvoimaisuus ja uudistumiskyky, joka ei hyvältä näytä väestönkasvun madellessa nollan tuntumassa. Ylöjärvi ei ole päässyt Tampereen seutukunnan kasvuun mukaan ja tätä asiantilaa meidän valtuutettuina on kyettävä parantamaan.

Vihreän siirtymän työkalujen, kuten sähkömarkkinan, päästökaupan, taksonomian sekä voimakkaan vero- ja sääntelyohjauksen aiheuttama energiahintojen nousu on levinnyt nopeasti kiihtyneenä inflaationa laajasti ostopalveluihin, ja jo osin toteutuneena riskinä on, että inflaation vaikutukset jatkavat kustannustason nostamista myös palkanmuodostuksessa. Kaikenlaiset kotikutoiset hinkumiset tulee ajaa alas. Suomen valtion mandaattia hyväksikäyttävä ja todellisuuden realiteeteista irronneiden yksilöiden toteuttama kunnianhimoinen ilmastopolitikointi kansainvälisillä areenoilla tulee riittää pienempituloisten kuntalaisten yleisen elämänlaadun ja toimeentuloedellytysten kurjistamiseksi lähivuosina.

Palvelujen siirtyminen hyvinvointialueille tarkoittaa sitä, että meidän tulee tarkasti sopeuttaa kunnan kulurakenne vastaamaan kasvuttoman kunnan realiteetteja. Ei ole mahdollista lisätä henkilökuntaa millekään osa-alueelle muutoin kuin äärettömän huolellisen harkinnan jälkeen.

Sellainen utopia, jossa haetaan lisäresursseille perusteluja jopa kansainvälisten sopimusten tulkinnoista, edustaa täydellistä irtautumista viisaasta ja vastuullisesta kunnallisesta taloudenpidosta. Kunnan tehtävä ei ole toimia pienen ryhmän ideologisten haavekuvien toteuttajana, vaan toteuttaa peruspalvelut kuntalaisille laajasti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Perussuomalaiset pitävät kunnan elinvoiman kannalta välttämättömänä säilyttää myös keskustan ja taajaman ulkopuolisten alueiden palvelut ja infra laadukkaina. Tästä esimerkkinä on Karhen ja Kurun koulujen päivittäminen terveelliseen ja ajanmukaiseen uudisrakentamiseen. Taantuman lähestyessä viivästyneiden julkisten korjausinvestointien kiirehtiminen on myös tervettä suhdannepolitiikkaa.

Vaikka investoinnit kasvavat merkittävästi, ovat ne välttämättömiä toimenpiteitä kunnan tulevaisuuteen. Ylöjärven tulee toimia viisaammin kuin valtiohallinnon ja käsitellä selkeästi erillään kiinteät investoinnit julkisten palveluiden infrastruktuuriin ja toisaalta käyttömenojen kasvattaminen, joihin kuuluu mm. henkilökuntamäärien lisääminen. Ensin mainitut ovat vuosikymmenten sijoituksia, joihin velkaantuminen on nousevien korkojenkin ympäristössä viisasta. Käyttömenoja taasen ei pidä rahoittaa velaksi, koska tulevien vuosien alijäämää ei ole mielekästä rakentaa valtiohallinnon jalanjäljissä krooniseksi.

Perussuomalaiset tervehtii ilolla public-private partnership -henkistä lähestymistapaa Siltatien päiväkodin toteuttamiseksi yksityisellä rahoituksella. Kunnan tulee hyödyntää yksityistä rahoitusta tilanteessa, jossa siihen löytyy markkinaehtoinen toimija kilpailukykyisin ehdoin.

Ylöjärven tulee löytää itsensä ja kasvunsa aneemisten vuosien jälkeen uudestaan. Mielikuvitukseton ja tylsä yritys tehdä raitioradan jatkeen nukkumalähiöstä jonkinlaista kilpailuetua kunnalle, aiheuttaa lähinnä myötähäpeää vähänkään innovatiivisissa piireissä. Yhdellä 120 M€ raideparipistolla ja muutamalla pysäkillä ei kuntaa nosteta lentoon.

Ylöjärven logistinen sijainti valtateiden risteyksessä on erilaisia yritystoimintoja ajatellen erinomainen. Yrityspalvelu on saanut tontteja kaupaksi sitä mukaa kun lainsäädännöllisen ylisääntelyn ikeen alla urheasti taisteleva kaavoitus niitä ehtii valmistella. Meidän tulee kääntää sisäänpäin kääntynyt katseemme rohkeasti ulos, ja hakea niitä vetovoimatekijöitä, joilla lisäämme taloudellista toimintaa kunnan alueella. Meillä on myös hyödyntämättöminä jalokivinä Teivon ravirata-alue ja Seitsemisen kansallispuisto. Useat Pirkanmaan kunnat ovat jo panostaneet luontomatkailuun ja tapahtuma-alueeseen, joilla saadaan kuntaan muutakin vireyttä kuin työpäivän jälkeen nukkumaan tulevia kuntalaisia.

Me perussuomalaiset olemme pääpiirteittäin kaupunginjohtajan talousarvion pohjaesityksen kannalla, emme siis esitä pakettiin lisää rahaa tai sen paremmin menoleikkauksia mihinkään tärkeään kohteeseen.

Perussuomalainen valtuustoryhmä kiittää lämpimästi kaikkia viranhaltijoita ja koko valtuustoa hyvästä yhteistyöstä talousarviovalmistelussa. Kiitämme myös kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juho Ojaresta ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mauri Heiskaa siitä, että olette tiiviillä yhteistyöllä luotsanneet raskaan talousarvioprosessin tähän päätöksentekoon. Nyt on viisaiden ja vastuullisten päätösten aika valtuuston uudella virkaatekevällä puheenjohtajalla Katja Luojuksella. Toivotan kaikille hyvää päivää ja viisaita päätöksiä.

Kiitos.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa